Projektets avslutande nyhetsbrev är klart. I nyhetsbrevet finns en kort sammanfattning av slutrapporten. Fyra nyckelpersoner redovisar sina erfarenheter av projektet och dessutom en notis om ett möjligt men mycket litet pilotprojekt kring vänersik. Klicka här för att läsa det.