Läs om yrkesfisket i Vänern, landsbygdsministerns svar på begäran om justering av undantaget, finska forskares risk/nytta analys gällande fisk med måttliga dioxinhalter samt resultaten av 2019 års tester för östersjölax och sik från Vättern i Nyhetsbrev mars 2020