Vid ett möte med myndighetspersoner i Mariestad i november 2019 presterade IVL ett nytt försök att hitta lösningar för att minska dioxinhalterna i sik från Vänern. Förslaget finns redovisat under fliken presentationer: IVL Lst Mariestad 191120