I nyhetsbrevet för december 2019 finns notiser om läget för Vätterns yrkesfiskare och deras arbete med branschriktlinjer för att om möjligt kunna återuppta försäljning av sik, om forskningen kring beredningsmetodernas påverkan på halterna av dioxiner samt om försöken att hitta nya grepp för att få ner dioxinhalterna i sik från Vänern.