Info om statistiskt belägg för samband mellan dioxin och fetthalt, rapport från norra Östersjön, Livsmedelsverket svarar på hur de resonerar kring dioxinfaror och kostråd samt info om dialogen gällande vätternsik. Läs nyhetsbrevet här