Läs om lägre dioxinhalter i Östersjötorsk, om det kan anses finnas förvissning om att vätternsik klarar gränsvärdena, om en spännande projektidé  gällande Vänerns sikbestånd, om klimatnyttan med strömming och om projektets årsrapport

Klicka här för att läsa nyhetsbrevet för maj 2019