Instruktionerna för provtagning av partier för försäljning har omarbetats och preciserats. Det finns en provtagningsplan för lax och för sik. I samband med provtagningen är det mycket viktigt att det finns bra dokumentation som kan visa var, när och hur fisken som ingår i partiet är fångad. Därför finns också fiskarprotokoll samt följesedel för fisk av jämn resp av ojämn storlek som ska fyllas i. Se provtagningsplanen för bedömning av vilken kategori partiet räknas till.

Vill du sälja fångstpartier? Läs då provtagningsplanen för den art det gäller och anpassa ditt fiske efter anvisningarna. Fyll noggrant i fiskeprotokoll och följesedel och skicka in enligt anvisningen. Visar provet på halter under gränsvärdet kan du sälja partiet med hänvisning till kontrollprogrammet.